ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯ

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ!

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަނީ ނޮވެމްބަރު 29 ގައި
  • ފިލްމަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 29 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 23:51 1,477

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޕޯސްޓަރ - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޓްރެއިލާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ފިލްމަކީ ޝަންކަރް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އަދި މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ ސުބާސް ކަރަންއެވެ. ފިލްމަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުމާރް ވިލަންއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު އެމީ ޖެކްސަން ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަންހެން ލީޑް ރޯލުގެ ބައިންނެވެ. އަދި ފިލްމްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ރަޖްނީކާންތް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުން 543-400 ރުޕީސްގެ އަގެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިއީ އިންޑިއާގައި އުފެއްދާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިލްމަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވާ ގޮތުން ފިލްމް ޓަމިލް ބަހުންނާއި ހިންދީ ބަހުގެ އިތުރުން އިތުރުން 13 ބަހަކުން ޑަބް ކުރުމަށްފަހު ރިލީޒްކުރާނެއެވެ.

ފިލްމްގެ 3D ޓީޒާ ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު ރަޖްނީކާންތް އާއި އަކްޝޭ ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުންނެވެ.

 

 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް