އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް މުޅި މަޖިލިސް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

  • ފާރުތަކާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެ އަށް ފެންޖަހައި ދަނީ ސާފު ކުރަމުން
  • ބާވެ، ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ކާޕެޓްތައް ވެސް ދަނީ ބަދަލު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:34 | 10,712

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު - ގޫގުލް

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ދޮވެ، ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތަކުން އެއްކިބާވެ، މަޖިލީސް ހިންގެވުން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އާ ހަވާލު ކުރެއްވުމާ އެކު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ދޮވެ، ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ މިވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. 

އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެއަށް ފެން ޖަހައި ދޮވެ، ސާފުކޮށްފައި ވާއިރު، ފާރުތައް ސާފު ކުރުމާއި، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބައެއް ކާޕެޓްތައް ވެސް ބަދަލު ކުރަމުން ދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 

މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުދަ ދުވަހު މޫސާ ވިދާޅުވީ، މަސީހު އޭނާ އާ މިހާތަނަށް ހަވާލު ކުރެއްވީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި "ކޮށިގަނޑު" ޖަހަން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސީހު، މަޖިލިސް ހިންގަމުންދިޔަ ގޮތާމެދު ވެސް މޫސަ ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.   

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.