އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - ަމަރުގެ އަދަބު

މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު އުވާލަނީ

  • މިހާރުވެސް 1،200 މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިއެބަތިބި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:48 1,667

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު އުވާލައި މިހާރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް މަޑުޖައްސާލުމަށް އެގައުމުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާއި ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ގެންދަވަނީ އެ ފިޔަވަޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ހޯމަ ދުވަހު ބަހުސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

"މަރުގެ ހުރިހާ އަދަބެއް ހުއްޓާލެވޭނެ. ފުލް ސްޓޮޕް" ލޯ މިނިސްޓަރ ލިއު ވުއި ކިއޯންގއާ ހަވާލާދީ ޗެނެލް ނިއުސް އޭޝިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިއޯންގވަނީ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރެވެންދެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެެއް މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަވާފައެވެ.

މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ވެސް 1،200 މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިއެބަތިއްބެވެ. މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި،ކިޑްނޭޕްކުރުމާއި ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގ އަދި ގައުމަށް ގައްދާރުވުން ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް