ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ އާއި އިރާން

އެމެރިކާއިން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފި!

  • އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 2 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:34 1,669

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - ގޫގުލް

އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ޓެސްޓްކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އދގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގަރާރާއި ހިލާފަށް ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މައިކަލް ފްލިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ ބްރީފިންގ ރޫމްގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ފްލިން ވިދާޅުވީ އިރާނާއި މެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މީގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން އިރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ހާލަތަށް އިރާނުގެ މައްސަލަ ކުރއަށް ގޮސްފި ނަމަ، އެކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވުމުން މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން އެނގިގެންދާނޭ ކަމަށެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފްލިންވަނީ އޮބާމާގެ ޒައާމަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. ފްލިން ވިދާޅުވީ އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އިރާންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ އޮބާމާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓެސްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޫތީ ޖަމާއަތްތަކުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް