ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - "ކާބިލް"

ރިލީޒްކުރިތާ ހަތް ދުވަސް، ލިބުނީ 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް

  • ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާމްދަނީ އަންނަނީ ދަށްވަމުން
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި އާމްދަނީ ދެގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

އާލާ އިބުރާހިމް
aalu_aala

ކ. މާލެ 2 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:19 2,542

"ކާބިލް" ގެ ޓްރެއިލަރ ގެ މަންޒަރެއް - އެމްޑީޕީ

ރާކޭޝް ރޯޝަން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "ކާބިލް" ރިލީޒްކުރިތާ ހަތްދުވަސްތެރޭ ފިލްމަށް 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މިފިލްމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 67.46 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަންނަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.

 

ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކާބިލް" އާއި އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރި ޝާހުރުކްގެ ފިލްމު "ރައީސް" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑުން މަތީގައި އުޅޭއިރު، "ކާބިލް" އަށް ވަނީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

ކްރިޓިކުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަކަށް ކާމިޔާބު ދެތަރިންގެ ދެފިލްމެއް ވާދަކުރާއިރު، "ކާބިލް" އަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއަކީ ފުރަތަމަ ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސްކްރީންތަކުގެ ސާޅީސް އިންސައްތަ ލިބުނު "ކާބިލް" އާއި ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ ސްކްރީނުގައި އަޅުވަމުން އަންނަ "ރައީސް" އާ އަޅާ ކިޔުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

އެއްވަރެއްގެ ދެފިލްމު އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރުމާ މެދު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް އެނެލިސްޓުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް، މި ދެފިލްމުން ވެސް ވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދާފައެވެ.

 

ބައެއް ކްރިޓިކުންގެ ފަރާތުން "ކާބިލް" އަށް ތަޢުރީފް އޮހެމުން އަންނައިރު، ސްކްރީންތައް ލިބުނު ޢަދަދާ އަޅާބަލާއިރު، ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ މިފިލްމަށް އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ލެނބިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް