ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 01:31
ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ -- މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ -- މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވޭ
 
މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިނު މަސް ދުވަސް

ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީއަށް، 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އެތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

މިރާއިން ބުނީ، އެ އިދަރާއަށް ޓެހުގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މަސް ދުވަސްކަމަށެވެ. މިރާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވާކަމަށެވެ.

 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ޓެސްކްތަކުގެ ސުންގަނޑިތައް ހަމަވެގެންދިޔައިރު، މީރާއިން ވަނީ ބާރުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބާ ޖަމަލުއްދީން އިމާރާތުގައި ކައުންޓަރު ބަހައްޓައިގެންވެސް ޓެކްސް ބަލައިގެންފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖީއެސްޓީ އާއި، ބީޕީޓީގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ އިންޓަރިމް ޕެމެންޓްވެސް މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

 

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްތަކެއް ނަގަމުން އަންނައިރު، އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ކަލެކްޓްކުރަނީ މީރާއިންނެވެ. މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާއިރު، ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ބާވަތްތަކަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް