ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:53
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
އެމްއޭސީއެލް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ކާގޯ ސްކްރީން ކުރުމަށް އަގު ނަގަން ފަށަނީ
 
ހަތަރު ސަތޭކަ ކިލޯއާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 60 ރުފިޔާ
 
ކިލޯ އަކަށް 15 ލާރި
 
އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް އަގު ނަގަން ފަށާނީ މާޗް މަހު

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ މުދާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ކާގޯ އެކްސްރޭއިން ސްކްރީން ކުރުމަށް އަގު ނަގަން ފެށުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް ނެގޭ އަގަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ މުދާ ކާގޯ އެކްސްރޭއިން ސްކްރީން ކުރުމަށް ނެގޭ އަގެއް ކަމަށެވެ.

އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް އަގު ނަގަން އެމްއޭސީއެލް އިން ނިންމާފައިވަނީ މާޗު މަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެކްރޭ ސްކްރީނިން ކޮންމެ ކިލޯއަކަށް 15 ލާރި އަދި 400 ކިލޯއާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 60 ރުފިޔާ ނެގުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި އަދި އަގުގެ އިތުރުން ހަ އިންސައްތަ ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ނަގާނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް ނަގަން ނިންމާފައިވާ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ އެސޯސިއޭޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް މީގެ ކުރިން އެއްވެސް އަގެއް ނަގާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އަގެއް ނުނަގައި އޮތީ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެހާ ރަނގަޅަށް ނުދެވޭތީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން ގެނައި މެޝަނަރީޒްއާއެކު މިހާރު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަގު ނަގައިގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ނަގާ އަގު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކްސްރޭ ސްކްރީނިން އަށް އަގު ނަގަން ނިންމާފައިމިވަނީ، އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު އަދި ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ނިންމައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. އޭޑީސީ ނަގަން ފަށާނީ މެއި މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް