ފަލަސްތީން
ފަސްކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭ 13 ގައި ބާއްވަނީ
 
އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުން
އަހުމަދު އަނޫޝު
ކ. މާލެ |
ފަލަސްތީނުގެ ޅީޑަރުންތަކެއް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޮޮކްޓޯބަރުގައި ފަލަސްތީނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މޭ މަހު ތޭރަގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބޭއްވޭގޮތް ނުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަންކުރާ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ފަތުހު ޖަމާއަތާއި، ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލާގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެންނެވެ. އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ކަމަށް ފަތުހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސްއިންވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ދެ ޖަމާއަތް އިންތިޚާބެއްގައި އެކުގައި ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުހު ޖަމާއަތުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު ހަމާސްއިން ވެރިކަންކުރަނީ ޣައްޒާގައެވެ. ދެޖަމާއަތުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް