ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ދުނިޔެ - ލީބިޔާގެ އެއާޕޯޓް

ލީބިޔާގެ ޓްރިޕޮލީގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓަށް ހަމަލާ ދީފި

  • ހަމަލާގައި އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ
  • ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ އެތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވިތަނާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 18:50 2,161

ލީބިޔާގައި އޮތް މަތިންދާބޯޓެއް ހަލާކުވެފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ލީބިޔާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީގެ ހަމައެކަނި އެއާޕޯޓް މިޓިގާއަށް ރޮކެޓް ހަމަލާދީފިއެވެ.

އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ދިން އެ ހަމަލާގައި އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނެތެވެ. ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާއަށް އެކަން އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ. ހަމަލާ ދިނުމާއެކު ޖައްސަން އައި މަތިންދާބޯޓުތައް ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއްގެ އެއާޕޯޓަކަށް ރިޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ އެތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސްއެވެ. އެއާޕޯޓް ހުޅުވާފައި ވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ. އަދި އެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ވެރިރަށުގެ އުތުރުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތްތަކާ މެދު ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް އދ. އާއެކު ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކާއި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި މިދިޔަ މަހުގެ 27އިން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް 50 މީހުން މަރުވެ 138 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެތައް ހާސް އާއިލާއެއް ވަނީ އަމިއްލަ ވަތަން ދޫކޮށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއެއް ހޯދުމަށް ނިކުމެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާއެކު ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގައި މަދުވެގެން ތިން ރޮކެޓް ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް