އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފި

  • ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:14 2,386

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ (ވ) - ޑެއިލީ މިރޯ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އިތުރު ހަ މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ހައި ކޯޓުން ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފިއެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނީ ވީރަކެޓިޔާގައި އޭ.ޑީ ރާޖަޕަކްސަ މެމޯރިއަލް މިއުސިއަމް ބިނާކުރުމުގައި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު އަދި ކޮންމެ މީހަކު އެއް މިލިއަން ރުޕީސްގެ ދެ ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 އަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލުނު ޕަބްލިކް ޕްރޮޕަރޓީ އެކްޓާއި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް