ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

ދެކުނު ސޫދާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ބޯޓަކީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެއް
  • ބޯތުން 22 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވޭ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:49 3,514

ބޯޓިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ތިން މީހުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދެކުނު ސޫދާނުގައި، ޖޫބާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ޔިރޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި މަދުވެގެން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޭޓް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޓަބާން އަބީލް އަގޭކް އަނަދޮލޫ ނޫސް އޭޖެންސީގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ކޯ ޕައިލެޓާއިއެކު ތިން މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ ފްލައިޓްގައި 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ، އޭނާ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ޖައްސަން ދިޔައިރު ދުންފިނި ބޯ ކަމަށާއި ބޯޓް ވެއްުޓުނީ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް