ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު
ދެކުނު ސޫދާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
 
ބޯތުން 22 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
 
ބޯޓަކީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެއް
ކ. މާލެ |
ބޯޓިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ތިން މީހުން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދެކުނު ސޫދާނުގައި، ޖޫބާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ޔިރޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި މަދުވެގެން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޭޓް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޓަބާން އަބީލް އަގޭކް އަނަދޮލޫ ނޫސް އޭޖެންސީގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ކޯ ޕައިލެޓާއިއެކު ތިން މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ ފްލައިޓްގައި 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ، އޭނާ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ޖައްސަން ދިޔައިރު ދުންފިނި ބޯ ކަމަށާއި ބޯޓް ވެއްުޓުނީ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved