ބޮރިސް ޖޯންސަން
ބޮރިސް ޖޯންސަންއާއި މަރިއާނާ ވީލަރ ވަރިވަނީ
 
ވަރީގެ ކަންކަންދަނީ ހަމަޖެހެމުން:ޖޯންސަންއާއި ވީލަރ
ކ. މާލެ |
ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރުވެފައިވާއިރު ހަތަރު ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒިރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އާއި އަނބިކަނބަލުން މަރިއާނާ ވީލަރ ވަކިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ

ސަން ނޫހުން ޚަބަރު އާއްމުކުރިފަހުން ދެ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވަނީ ވަރީގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްކަމަށެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ ކައިވެންޏަށް 25 އަހަރުވެފައިވާއިރު ވަރިވުމަށް ނިންމެވީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

"ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 25 އަހަރަށްފަހު މީގެ މަސްތަކެއްކުރިން އަހަރެމެން ނިންމީ ދެމީހުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ވަކިވުމަށް" ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައިވއެވެ.

ޖޯންސަން ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާމޭ ގެންގުޅުއްވާ ޕްލޭނާމެދު ހިއްޕުޅު ހަމަޖަހިވަޑައިނުގެންނެެވެ.

ޖޯންސަންއާއި މަރިއާނާ ވީލަރ 1993 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރައްވާފައިވާއިރު ދެކަނބަލުންނަށް 4 ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ ބަޔާނުގައިވާގޮތުން އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައިތިބެ ކުދިންނަށް އެހީވަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކައިވެނި ރޫޅުމަށް ދިމާވީ ޖޯންސަން އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރެއްވީމައެވެ.

 

 

 

 

In a joint statement, he and Ms Wheeler said: "Several months ago, after 25 years of marriage, we decided it was in our best interests to separate.

"We have subsequently agreed to divorce and that process is under way.

"As friends we will continue to support our four children in the years ahead.

"We will not be commenting further".

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved