ޖަޕާނުގެ ތޫފާން
ޖަޕާނަށް އެރި ވަރުގަނދަ ތޫފާނުގައި ދިހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖަށް ވަނީ ތެޔޮ ބޯޓެއް އަރާފައި
 
ފްލައިޓްތަކާއި، ރޭލް އަދި ފެރީގެ ދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
އެތައް ސަރަހައްދެއްގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައި
ޓްވިޓަރ

ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގުގެ މައި ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ކިޔޯޓޯ އާއި އޮސާކާއަށް ތޫފާނު އަރާފައިވާއިރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފްލައިޓްތަކާއި، ރޭލް އަދި ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު އޮސާކާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އެތައް ހާސް ފަސިންޖަރުންނެއް ތާށިވެފައި އެބަތިއްބެވެ. އެއާއެކު އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮންނަ ބްރިޖަށް ތެޔޮ ބޯޓެއް އަރާ ދަތުރު ފަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ،

ވައިގެ ބާރުމިން ދަށްވެ، ތޫފާން އުތުރަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފާނެ ކަމަށް މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިދާރާތަކުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ޔޮޝީޑޭ ސޫގާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަދުވެގެން 300 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނާ ހަމައަށް މަދުވެގެން 1.2 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ލަފާދެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮންމެހެން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުވުން މުހިއްމު ކަމަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް މަޖުބޫރު ނޫން ކަމަށް ފަޔަރ އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

ތޫފާނު އެރި ވަގުތު ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބިސީން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ވެއެވެ. އަދި ތޫފާނު އެރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސްކޫލް ތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދިވެސް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ނަގޯޔާ އާއި އޮސާކާގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތަކާ އެކު 800އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved