ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެމެޒަން

އެމެޒަންގެ މާކެޓް ވެލިއުވެސް 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި!

  • ހިއްސާއެއްގެ އަގު 2050.50 ޑޮލަރަށް އުފުލުނު

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 05:14 2,793

އެމެޒަން އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ރީޓެއިލަރ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒަން ކުންފުނީގެ އަގު 1 ޓްރިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައިފިއެވެ.

އެމެޒަން އަކީ އެމެރިކާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މާކެޓް ވެލިއު 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި 2 ވަނަ ކުންފުންޏެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެމެރިކާގެ އެހެން ކުންފުންޏެއްކަމަށް އެޕަލް ކުންފުނިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އަގު 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ނިއުޔޯކްގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެމެޒަން ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު 2 އިންސައްތަ މައްޗަށް ޖެހި، ހިއްސާގެ އަގު 2050.50 ޑޮލަރަށް އެރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެންދުރުފަހު ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަންދުކުރިއިރު ހިއްސާއެއްގެ އަގު 2039.51 ޑޮލަރަށް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. 

1994 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި އެމެޒަން ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އޮންލައިންކޮށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބީޒޮސް އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު 160 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ފޯބްސްއިން އަންދާޒާކުރެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާރޓަރގައި އެމެޒަންއިން 53 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކުރިއިރު، ފައިދާވެފައިވަނީ 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ. 

އެމެޒަންގެ ވަޒީފާގައި 575،000 މުވައްޒަފުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި އެކުންފުންޏަކީ އޮންލައިން ރީޓެއިލްގެ އިތުރުން ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކުންފުންޏެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް