އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ބްރެޒިލް މިއުޒިއަމްގައި ރޯވުން

ބްރެޒިލްގެ 200 އަހަރުވީ ދާރުލްއާސާރެއްްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މި  ދާރުލް އާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައީޓަމެއް ހުރޭ
  • މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 08:05 2,025

މި  ދާރުލް އާސާރަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނެއް - ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނިރޯގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ދާރުލް އާސާރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. އެތަނަކީ އެގައުމުގައި ހުންނަ އެންމެ ޒަމާންވީ ސައިންފިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނެވެ.

މި  ދާރުލްއާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައިޓަމެއް ހުރެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގްލޯބޯ ވެބްސައިޓުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ  ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮތް ވަގުތުއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް