ބްރެޒިލް މިއުޒިއަމްގައި ރޯވުން
ބްރެޒިލްގެ 200 އަހަރުވީ ދާރުލްއާސާރެއްްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
 
މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު
 
މި  ދާރުލް އާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައީޓަމެއް ހުރޭ
ކ. މާލެ |
މި  ދާރުލް އާސާރަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނެއް
ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނިރޯގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ދާރުލް އާސާރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. އެތަނަކީ އެގައުމުގައި ހުންނަ އެންމެ ޒަމާންވީ ސައިންފިކް އިންސްޓިޓިއުޝަނެވެ.

މި  ދާރުލްއާސާރުގައި 20 މިލިއަން އައިޓަމެއް ހުރެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގްލޯބޯ ވެބްސައިޓުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ  ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮތް ވަގުތުއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މި ދާރުލް އާސާރަށް 200 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved