އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ފައިނޭންސިންގ ސްކީމް

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް 2 ފައިނޭންސް ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • ހަތް މިލިއަން ހަތް ސަތޭކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • މި ސްކީމުގެ ދަށުން އެންމެ މަތީ އަދަދަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 29 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 18:41 2,606

އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެސްއެމްއީ ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭ ވަރކްޝޮޕް - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް ފައިނޭންސް ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަސޭހަ މަދަދު ފޭސް 2 ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 10 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10.00 އިން 12.00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހަތް ބިސްނަސް ސެންޓަރުންވެސް ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ، އުމުރުން 60 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. އަންހެން ބައިވެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދެވޭއިރު ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހާ ހަމައަށް މީލާދީ ސަނަތުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކެވެ.

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 500,000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަދަދަކީ 150,000 ރުފިޔާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް