އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ގެމްބިޔާ

ގެމްބިޔާގެ ނަމުން އިސްލާމިކް އުނިކުރުމަށް ބެރޯ ނިންމަވައިފި

  • ގެމްބިޔާގެ ނަމަށް "އިސްލާމިކް" އިތުރުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:49 1,153

އެޑަމާ ބެރޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގެމްބިއާގެ ނަމުން "އިސްލާމިކް" އުނިކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ އާ ރައީސް އެޑަމާ ބެރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މީޑިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ބެރޯ ވިދާޅުވީ ގެމްބިޔާގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންވެސް ދިރިއުޅޭ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށްވެސް ގައުމުގައި ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަން ވާނޭ ކަމަށެވެ. ގެމްބިޔާގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓަކީ މުސްލިމުންނެވެ.

ގެމްބިޔާގެ ރަސްމީ ނަމަށް އިސްލާމިކް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް އެވެ. ބާވީސް އަހަރު ގެމްބިޔާގައި ވެރިކަންކުރުމަށްފަހު، ޖަމްމޭހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުން އެގައުމަށް އެތެރެވުމުންނެވެ. ޖަމްމޭހް ވަނީ ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެރޯ ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ގެމްބިޔާގައި މިހާރު ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި، ޖަމްމޭހްގެ ވެރިކަމުގައި އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (އެންއައިއޭ) ގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، އެ އިދާރާ އެއްކޮށް އިސްލާހުކުރައްވާނޭ ކަަމަށްވެސް ބެރޯ އިއުލާންކުރެއްވި އެވެ. އަދި، ގާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާނޭ ކަމަށާއި އެގާނޫނުތަކަށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ބެރޯ ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރައްވާނޭ ކަމަށާއި ކެބިނެޓް މެންބަރުން މަގާމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހާމަަކޮށް، ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތައް ދޫކުރަން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޑަމާ ބެރޯ ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ އަވަށްޓެރި ސެނެގާލްގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. ގެމްބިޔާގައި ރަސްމީ ހުވާކުރުމަށް ބެރޯގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް