ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އެމްއެންޑީއެފް

އެންއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފި

  • ފުރަތަމަ ބުރުގަ 120 މީޙުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ނެވިގޭޝަން، ސޭފްޓީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ރެގިއުލޭޝަން އެހަތަރު މޮޑިއުލް ކިޔަވައިދޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 28 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 14:24 1,161

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކޯހުގެ ތެރެއިން -

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ، ހއ. އިހަވަންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

 

ހުކުރު ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފުން ފެށި އެކޯހަކީ، އެމްއެންޑީއެފް ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް އާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ގުޅިގެން ހިންގާ ލެވެލް 2 ފެންވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ އެ ކޯހުގައި ހއ. އިހަވައްދޫ އާއި މޮޅަދޫގެ އިތުރުން ދިއްދޫ އަދި ހޯރަފުށިން، ޖުމްލަ 120 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި ކޯސް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ބެޗަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ބެޗެއްގައި 30 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމަނައިގެން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފް ބުނީ ނިޔަމި ކަމުގެ އެ ކޯސް ހިންގަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގެ މިންގަނޑަށް ކަމަށާއި އެ ކޯހުގައި 30 ގަޑިއިރުގެ ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

އެގޮތުން، އެކޯހުގައި މައިގަނޑު ހަތަރު ބައެއް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނެވިގޭޝަން، ސޭފްޓީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ރެގިއުލޭޝަން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ކޯހަށް ބައިވެރިން ހިވާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު ޓެސްޓްތަކަކަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ނިޔަމި ކަމުގެ އެ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ކަމަށެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް