އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - ވެނެޒުއޭލާގެ ހަމަނުޖެހުން

ފައިސާގެ އަގު ދަށްވުމުން ވެނެޒުއޭލާގައި އާ ނޫޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ފައިސާގެ އަގު ޕެގް ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯއާ
  • މި ބަދަލަކީ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާނެ ބަދަލެއް ނޫންކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންދަނީ ބުނަމުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 12:28 1,682

އަލަށް ތައާރަފުކުރި ބޮލިވަރ ސޮބެރާނޯ(ސޮވަރިން ބޮލިވަރ) ގެ ނޫޓެއް ދައްކާލަނީ - ޔޫޓިއުބް

އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ތެރޭގައި އޮތް ވެނެޒުއޭލާގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ފައިސާ އުވާލައި އައު ފައިސާއެއްނެރެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިންފްލޭޝަން މަތިވެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެގެން ދިއުމުން އެޅި މި ފިޔަވަޅާމެދު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު އިތުރަށް ވެގެންދާނީ ބަލިކަށި ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ނިިކޮލަސް މަޑޫރޯވަނީ އައު ފައިސާ"ސޮވަރިން ބޮލިވަރ" ނެރުމުގެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭ އުޅުުއްވަމުން ގެންދަވާ މަޑޫރޯގެ އިގްތިސާދީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކުގެ ދަށުން އަލަށް ނެރުނު ފައިސާ ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ދައުުރު ކުރަމުންދާނީ ކުރީގެ ފައިސާއާއިއެކުގައެވެ.

ބޮލިވަރ ޕެގް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ޕެޓްރޯއާއެވެ.

ޕެޓްރޯއެއްގެ އަގަކީ 60 އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށްވާއިރު މި އަގަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު ހުންނަ މިންވަރަކާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އަގެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް