ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުޙީ

އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިވުމުން: ޝެއިހް ހުސެއިން

  • ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން
  • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ހޭލާ ތިބެންޖެހޭނެ
  • ގާޒީންނަން ރިޝްވަތު ވެސް ދެނީ ރައްޔިތުން

މުހަންމަދު ވިސާމް
sampathmasiw

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 22:39 1,155

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޝެއިހް ހުސެއިން ރަޝީދު -

އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަންނީ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިވުމުން ކަމަށް ޝައިހް ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަގީގަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކަން ދެމިއޮތިއްޖެ ނަމަ އެބައެއްގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ފާޅުކުރައްވާނީ އަނިޔާވެރިވެރިއެއް ކަން ކަމަށެވެ. މިއަދު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރާ މީހުން ގިނަ ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ވެސް ބައިވެރި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށް ޝައިޚް ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިސާލު ޖައްސަވަމުން ޝައިހް ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފް ނިޒާމް އިންސާފްވެރި ނޫން ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ގާޒީންނަން ރިޝްވަތު ވެސް ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްގަކަށް ވާއިރު ފެނިގެންދަނީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަގުމަތީގައި ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު ދޭ ތަން ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަށް މަގުތައް ބަންދުކޮށްގެން ބާއްވާއިރު އެމްޑީޕީއަށް އެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޝައިހް ވިދާޅުވީ ކާޑުގެ އަގު ދެގުނައަށް ބޮޑުކޮށް ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަން އެކަން އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިއަދު ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ގާބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޝައިޚް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެފަރާތަކުގެ ސިކުޑި އިސްލާހް ނުވަނީސް މި އަނިޔާވެރިކަން ނުނިމޭނެ ކަމަށް ޝައިޚް ހުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޝެއިހް ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޯމަތީގައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮތްއިރު ރައްޔިތުން ހޭލާ ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

 

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް