އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފިޝަލުން

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލުން އިސްތިއުފާ ދީފި

  • ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވޭ

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 14:45 1,715

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަތަރު އިސް މުއައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި އަދި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް ޓްރަމްޕް އިހްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ރެކްސް ޓިލަސަންގެ ނަން ސެނެޓުން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގެންޓްރީ ސްމިތް، އަންޑަ ސެކެޓްރީ ފޯ މެނޭޖެްމަންޓް ޕެޓްރިކް ކެނެޑީގެ އިތުރުން ދެ އެސިސްޓަންޓް ސެކެޓްރީންނެވެ. މިހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންްޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާ އިރު، އެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ޓްރާންޒިޝަން ޕީރިއަޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް