އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އަމާނާތަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފަ: މަލީހް

  • ރައީސް ޔާމީނަށް ގައުމުގައި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދާ ނުދެއްވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
Murshidhu

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:50 3,513

މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަލީހް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހަވާލު ކުރުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެ އަމާނާތާ ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދ. މީދޫގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަލީހް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ވެސް ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ފަހުން ނަންގަވަނީ މުސާރަ އެއްކޮން މަލީހް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެހެންމެ ވެރިކަމަށް ފަހު ވެސް އުޅުއްވާނީ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވިގެކޮޅު ވެސް މިހާރު ނެތް ކަމަށްވެސް މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެއިތުރުން މަލީހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް ހައްލެއް ނުގެނެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މަލީހް ވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޮންނަ ރީތި އުސޫލަކީ ރައީސަކު އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެ ހުންނަވާ ނައިބު ރައީސަކާއެކު ކުރިމަތިލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދޫކޮށްލައްވާފައި ރަނިންމޭޓްކަން ދިނުމުން ޝަހީމްގެ ދުރޫސުލް އަހްލާގުގެ މިންވަރެއް ހުރި ނަމަ އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވީސްކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް