ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:03
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ --
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ --
ގޫގުލް
ފަލަސްތީން
ފަލަސްތީނަށް ދޭން ފާސްކުރި ފައިސާ ޓްރަމްޕް ސަރުކާޜުން ހިފަހައްޓައިފި
 
ފަަލަސްތީނަށް 221 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފާސްކުރީ އޮބާމާ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ކުރިން

 

ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަތުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ފަލަސްތީނަށް ދޫކުރި 221 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރާމީ ހަމްދުﷲ އަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު އޮބާމާ ނިންމެވި ނިންމެވުން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އޮބާމާގެ ނިންމެވުން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، އެއަށް ބަދަލުގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި ފަލަސްތީނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 221 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ގާޒާގެ އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ދޫކުރި ފައިސާއެވެ. މި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އޮބަމާގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ އަކީ ޔޫއެސް އޭޖެންސީ ފޯރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް) ގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މި 221 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުހިމަނާވެސް، މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 180 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޔޫއެސްއެއިޑް އިން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަރާމާތަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ އިރު، އިޒްރޭލުން ތެޔޮ ގަންނަން 45 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމެރިކާ އިން ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް