އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އީދު ބަންދުގައި ބޭންކްތައް ހުޅ

އީދު ބަންދުގެ ތެރެއިން މިމަހުގެ 22 ގައި އެމްއެމްއޭއާއި ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

  • އެމްއެމްއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 11:39 2,166

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) - ގޫގުލް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ހަފްތާއަކަށް ރަސްމީ ބަންދު އަންނާތީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކްތަކުން ހިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކްތަކާއި އެމްއެމްއޭ އިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އާންމުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެމްއޭ އިން ހިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިތައް:

  • ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 ން 14:00 އަށް
  • ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް: ހެނދުނު 8:30 އިން 11:00 އަށް
  • ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:30 އިން 15:00 އަށް.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އޮގަސްޓު 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަށް ވެއްޖެނަމަ، އޮގަސްޓު 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ، އޮގަސްޓު 19 ވަނަ ދުވަހު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ، އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީގައްޔާއި އެނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އެކަމަށް ލުޔެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް