އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ޑެމީ ލޮވާޓޯ

މިކަމުން އަރައިގަންނަން ވަގުތު ބޭންވޭ: ޑެމީ ލޮވާޓޯ

  • އޯވަޑޯޒްވެގެން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ޖުލައިގައި
  • ޑެމީގެ ފުރަތަމަ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 09:44 2,582

ޑެމީ ލޮވާޓޯ - ދި ގާޑިއަން

މަަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އޯވަޑޯޒް ވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޑެމީ ލޮވާޓޯ ބުނެފިއެވެ.

އެޑްމިޓްވި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސްޓަގްރާމުގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ޑެމީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައިގައި ޖެހިފައިވާ ކަމާއި އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާތާ ހަ އަހަރު ފަހުން އަލުން އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ގެންދިޔައީ ހާމަކުރަމުންކަމަށެވެ.

 މިއީ އޭނާ އެކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވަގުތު ކަމަށާއި އޭނާ އެކަމާއި ހަނގުރާމަ ކުރާނެކަމަށް ޑެމީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޑެމީވަނީ އޭނާގެ ޕޯސްޓުގައި އާއިލާއާއި އޭނާގެ ފޭނުން ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޑެމީ ބޭނުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށްފަހު ރީހެބަށް ގޮސް އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށެވެ.

އޯވަޑޯޒްވެގެން ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ޑެމީ ފެނުނީ ލޮސް އެންޖަލެސްގެ ހޮލީވުޑް ހިލްސްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައި އޮއްވައެވެ. އޭނާ އާންމުންގެ ތެރެއަށް ތާރަފްވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ސީރީޒްއެއް ކަމަށްވާ ބާނީ އެންޑް ފްރެންޑްސް އިންނެވެ. ޑެމީގެ ފުރަތަމަ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ޑޯންޓް ފޮގެޓް ކިޔާ އަލްބަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް