ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ނ. މާފަރު އެއަރޕޯޓް

މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ!

  • 2،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • މާފަރުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއްވެސް ތަރައްޤީ ކުރާނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 5 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 17:47 6,508

މާފަރު އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނ.އަތޮޅު މާފަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ އެއަރޕޯޓުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަން ފަށާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިވަގުތު އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިމަސައްކަތް ނިމުމުން އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ޖަައްސަން ފަށާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސާމީ އާގިލް ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ރަންވޭގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އަންނަ ހަފްތާއަށް މިމަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓްވެސް ޖައްސާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދަނީ ސިޓީ ހޮޓެލެއް އަދި ރިސޯޓްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ މި އެއަރޕޯޓްގައި އެއްފަހަރާ 6 ޖެޓް އޮަޕަރޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.

ނ. މާފަރުގައި އަޅަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓެއް ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓު އަޅައިދެނީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އިންނެވެ.

ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު (262 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އަޅަން ޔޫއޭއީއަށް ދިނީ މާފަރުގައި އެއަރޕޯޓްއަޅަން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަން ޓްރެވަލްސް ޝިޔާމް)އަށް ދީފައި އޮއްވައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީގައި އެތަން ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް