ހޮނިހިރު 17 އޯގަސްޓު 2019
07 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ރަޝިއާގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޭންކްތައް ބްލެކްލިސްޓްކުރުމަށް އދ. ގައި އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ

  • އެމެރިކާއިން އަޅަން އެދުނު ފިޔަވަޅުތައް ހުރީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަޑާ އެއްގޮތަށް

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 4 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 17:12 3,320

އދ. ގެ 15 މެމްބަރުންގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ދަނީ - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއާގެ ބޭންކަކާއި އެ ގައުމުގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރަމުން ގެންދާ މައި ދެ ބޭންކު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އދ. ގައި އެދިއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ކޮރެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުން ބޭނުންވާ ތަންތަން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެ ގައުމުން ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅުތައް ބިނާ ކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެޒަރީން ނެރެފައިވާ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމްކުރުމަށް 15 މެމްބަރުންގެ ސެކުއިރިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހު އެ ކައުންސިލުން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ކުރާ މައިގަނޑު ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް