ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:15
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ
މީހަކު ނެތި އޮޔާދަނިކޮށް ކަނޑުމަތިން ލޯންޗެއް ފެނިއްޖެ
ލޯންޗު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަވެފައި
އޮޔާދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުލިބުނީ ބުދަ ދުވަހު  ހެނދުނު 07:15 ހާއިރު

ކ.ގިރާވަރުގެ ހަތަރު މޭލު ބޭރުން، މީހަކު ނެތި ކަނޑުމަތިން އޮޔާ ދަނިކޮށް ލޯންޗެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގިރާވަރު ކައިރި އަލިހުރަސްކަނޑު ތެރެއިން ލޯންޗެއް އޮޔާދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 07:15 ހާއިރު، އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ހާބަރކްރާފްޓް 110 ނަންބަރު ލޯންޗާއި، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓް ދަހަރާ ލޯންޗު، އޮޔާދާ ލޯންޗު އޮތް ސަރަޙައްދަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

 

"ސަހާ ސްޓާރ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ލޯންޗު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ފެނުނުއިރު، އެ ލޯންޗުގައި އިންޖީނެއް ނެތެވެ. އަދި، އެ ލޯންޗު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަވެފައެވެ. މި ލޯންޗަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 26 ފޫޓްގެ ލޯންޗެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް