ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވުން

އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ނޭވާ ހާސްވެގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވި ކުއްޖާއަކީ އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
  • އެމެޖެންސީކޮށް ވަނީ ހައިދްރާއާބާދުއަށް ތިރިކޮށްފައި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 1 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 22:23 7,990

އިންޑިއާގެ އެއާލައިނެއްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް - ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާ ސިޓީއަށް ދިއުމަށް ބެންގަލޫރުން ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނޭވާ ހާސްވެގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިންޑިގޯ އެއާލައިނުން މައިންބަފައިންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންއައި ހަތަރު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ނޭވާ ހާސް ވާން ފެށީ ދަތުރު މަތީގައެވެ. ޕައިލެޓުން ވަނީ ވަގުތުން ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ފަހު ހައިދްރާއާބާދުއަށް ޖައްސާފައެވެ. އަދި ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވަނީ އެއާޕޯޓަށް އެމްބިއުލަންސްއަކާއި ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައި ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޭގަނޑު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ އިހުމާލެއް ނުވާ ކަަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ކަންކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ދަތުރު ކުރި އެއާލައިނުން ވަނީ ތައުޒިޔާ ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް