ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - އިންޑިޔާ

އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގައި މަޓާޓޯއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • މިފެއަރ ކުރިއަށްދަނީ އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޯރގައި
  • މިއިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ 10 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 29 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 08:50 2,260

އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓް 2018ގައި މަޓާޓޯއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޯރގައި މި ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 27 އިން 29ގެ ނިޔަލަށެވެ.

1998 އިން ފެށިގެން މިފެއަރ ކުރިއަށްގެންދާއިރު މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއަރއެވެ.

މިފެއަރ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ފެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އަދި ފެއަރގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުންނާބު އުސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުވެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާ ފެއަރއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއިވެންޓްގައި އިންޑިޔާގެ ޓުއަރިޒަމް ބޯޑާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރލައިންތަކާއި ކުރޫސް ލައިނާސް، ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާސް، އޮންލައިން ޓްރެވެލް ޕޯޓަލްސް، ހޮޓެލްސް، ރިސޯޓްސް ތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ބެންގަލޯއަކީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގައި ފަތުރުވެރިކަން އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަރަަމުން އަންނަ އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާއިރު އިންޑިޔާގެ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ބޭރުގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީވެސްމެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ އެއް ސިޓީއަކީ ބެންގަލޯރއެވެ.

މިއިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ 10 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން މަޓާޓޯގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިޔާއިން އެކަނިވެސް އެއްލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަޓާޓޯއިން ވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިއްލީ އަދި މުމްބާއީގައި ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް