އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ

ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  • އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލާފައި ވަނީ 2015 ގައި
  • ރޫތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ 2015 ގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 15:34 10,641

ރޫތު ކަމަންޑޭ - އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

ލޯބިވެރިޔާގެ ގަޔަށް 25 ފަހަރު ވަޅިޖެހައި މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ކެންޔާގެ ރީތީގެ ރާނީ ރޫތު ކަމަންޑޭ މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ރޫތު ކަމަންޑޭ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވާ 24 އަހަރުގެ ފާރިދު މުހައްމަދު މަރާލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގައެވެ.

ރޫތު ކަމަންޑޭއަށް މަރުގެ ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު ގާޒީ ޖެސީ ލެސިޓް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަރަން ހުކުމް ކުރީ ރުޅިއަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ނުތަނަވަސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ލޯބިވެރިޔާ މެރުން އެއީ ކުށެއްކަން ޒުވާނުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ކިބައިން ގާޒީ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރޫތުގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ވަޅިން އަޅައި އަދި ލޯބިވެރިޔާގެ ފޯނު ވެސް ބަލާފައި ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޫތު މެރުމަށް ހުކުމް ކުރުމާއެކު އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ވަނީ އެއީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް