ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ފަންނޭ ޚާން

ފަންނޭ ޚާން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އަނިލް އާއި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް

  • މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 09:57 1,870

ފަންނޭ ޚާން އިން ފެނިގެންދާ އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ބައްޗަން. - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު ފަންނޭ ޚާން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިއުމަށް އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ އަނިލް ކަޕޫރާއި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ  ނިންމައިފިއެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރު މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އަނިލް އަދާކުރަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލަވަކިއުންތެރިއަކަށް ވުމަށް ދެކެމުންދާ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައްޕައެއްގެ ރޯލެވެ.

މިއީ ބެލްޖިއަމްގެ ފިލްމު އެވްރިބޮޑީ އިޒް ފޭމަސް ގެ ރީމޭކެކެވެ. އެ ފިލްމަކީ 2001ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ބަހަކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ފަންނޭ ޚާންގެ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަކީ އަނިލް ކަޕޫރް އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ އިތުރުން އައިޝްވާރްޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި، ދިވްޔާ ދަތުއެވެ. މިއީ އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ 1999 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ފިލްމު ތާލް ގެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އަތުލް މަންޖްރެކަރް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާ އާއި ޕްރޭނާ އަރޯރާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަނިލް ކަޕޫރުގެ ފިލްމަކަށް ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި އެންމެ ވިދަމުންދާ ފިލްމު ރޭސް3 އެވެ. ރޭސް3 އަށް ވަނީ 500 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް އަށް ވުރެބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް