ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީގައި ޝްރައްދާގެ ފުރަތަމަ ފެނުން ވެސް ބިރުވެރި!

  • ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
  • އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 22:00 1,620

ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމް ސްޓްރީގެ ފެނިލުމެއް - ފޭސްބުކް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ވަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމް "ސްޓްރީ" ގައި ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ރާޖް ޝެއަރކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ކަޅު ހެދުމެއްގައި ފަނޑު އައްޔެއް ހުރި ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއަށް ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ޝްރައްދާ އަންނަ މަންޒަރެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަންގައި އޭނާ ވަނީ ފޮޓޯތަކުން މީހަކު ފެނޭތޯ ފޮލޯވަރުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ޝެއަރކޮށްފައިވާ ހަތަރު ފޮޓޯގެ ތެރެއިން އެންމެ ކައިރިން ފެންނަ ފޮޓޯގައި ވެސް އޭނާގެ ސިފަ ރަނގަޅަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

 އެ ފޮޓޯތަކުގައި ޝްރައްދާ ފެނިގެންދަނީ ބިރުވެރި ގޮތަކަށް ހުރި އަންހެން ފާދިރީއެއް ގޮތަށެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އޭނާ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖު ކުމަރު ރާއޯއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 19 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝްރައްދާ ބުނީ ރާޖުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް