raajjemv logo
ކެރެލާގައި ފެން ބޮޑުވުން
ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
4,140
19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 21:12
ކ. މާލެ

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން 16 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެރެލާގެ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ ކޮއްޓަޔަމް، އަލަޕޫޒާ އަދި އިޑުއްކިއަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މީހުން މަރުވީ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކެރެލާގެ އަވަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 10،000 އެއްހާ މީހުން ހިކިފަސް ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ފޯސް އިން ބުނެއެވެ. އެ ފޯސް އިން ބުނީ އެ ހިސާބުން މީހުން ރިލީފް ކޭމްޕްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އިސްކަން ދެނީ މުސްކުޅިންނާއި ބަލިމީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

ކެރެލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކެރެލާގައި މިއަހަރު ވަނީ 18 ޕަސެންޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރިލީފް ކޭމްޕްތައް ވެސް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް