ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

  • ހޮހޮޅައަށް އެ ކުދިން ގެއްލުނީ އެ ތަނުން އެއްކުއްޖެއްގެ 17 ވަނަ އުފަން ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 20 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 00:19 1,814

ހޮހަޅައިން ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަނީ. އެކުދިން ހޮހަޅައިން ނެރުމަށް ފަހު ގެންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށް - ބީބީސީ

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލިއިރު އެންމެންގެވެސް ހާލު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ތައިލެންޑްގެ އުތުރުގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ޗިއަންގް ރާއީގެ ޚުން ނަމް ނަންގް ނޮން ފޮރެސްޓް ޕާކްގައި ހުންނަ "ތަމް ލުއަންގް" ނަމަކަށްކިޔާ ހޮހަޅައަށް ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޯޗު ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެކުދިން ފެނިފައި ވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް ނިއުމޯނިޔާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިހަށް ފަހު ހޮހޮޅަތެރޭގައި ހައިކްކުރަން އެ ކުދިން އެ ތަނަށް ވަން އިރު މޫސުން ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ އެތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވާރޭ ވެހި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހޮހޮޅައަށް ދަމައިގަތުމުންނެވެ. އެކުދިން ސަލާމަތްވީ ހިކިފަސްކޮށް އޮތް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އަރައިގެންނެވެ. އެކުދިންނަކީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ. އަދި ކޯޗަކީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހޮހޮޅަ އަށް އެ ކުދިން ގެއްލުނީ އެ ތަނުން އެ ކުއްޖެއްގެ 17 ވަނަ އުފަން ދުވަހުއެވެ.އެ ހޮހަޅައަށް އެކުދިން ވަނީ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާފައި ދަމުން އެކުއްޖާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް