raajjemv logo
އިންޑިއާ
ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު
3,677
ކ. މާލެ |
18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:06
ހާދިސާ އަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ އުުތުރު ގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ކުނޑިތަކުގެ ދަށުގައި އެތައްބަޔަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ހަ ބުރީގެ އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ބިނާ ވެއްޓުނީ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ހާދިސާ ހިނގިއިރު 12 މަސައްކަތު މީހުން ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތިބިއިރު އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ތާށިވެފައިކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. 

ފުލުހުންނާއި އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންނާއި އަދި "ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޯންސް ފޯސް" އިން ދަނީ ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންނެވެ. 

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޔޯގީ އަދިޔާނަތް ވަނީ ގޯތަމް ބުދް ނަގާރް ޑިސްޓްރިކްޓް ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މޮނިޓާ ކުރުމަށް އަންގަވާފައެެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް