އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - މިސްރުގެ ވެރިކަން

މިސްރުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ

  • އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން
  • މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބާރު ދީފައި ވަނީ ރައީސް ސީސީއަށް
  • މުރްސީއާ ދެކޮޅަށް ބަޤާވާތް ކުރިއިރު ސީސީ އަކީ ސިފައިންގެ އިސް ވެރިޔާ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 16:45 1,545

މިސްރުގެ ސިފައިންނާއި އެ ލަޝްކަރުގެ ހެލިކަޕްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާމެދު ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބިލްގައި ވާގޮތުން މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ދުވަހުން ފެށިގެން މިސްރުގެ ވެރިކަމާ އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ދުވަހާ ހަމައަށް މިސްރުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބެލުމުގެ ބާރު މިހާރުގެ ރައީސް ސީސީއަށް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާ މިސްރުގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް ޖުލައި 3، 2013 އިން ޖޫން 8، 2014 ނުކުރުމުގެ ބާރު ރައީސް ސީސީއަށް އޮންނާނެއެވެ. އަދި ސީސީ އިޚްތިޔާރު ކުރާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ބާރު ވެސް ބިލުން ވަނީ ދީފައެވެ. މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ސިފައިން ގެނައި ބަޤާވަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ މިސްރު ސިފައިންގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ ސީސީ އެވެ.

ގާހިރާގެ ރާބިއާ މައިދާނަށް އޮގަސްޓް 2013 ގައި އެއްވި މުރްސީގެ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް މިސްރު ސިފައިން ހިންގި އުދުވާނުގައި އެ ޕާޓީގެ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް