ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެސްޓާސްގެ ޕްރޮމޯޝަން

މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ބަދިގޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

  • ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފައި ވަނީ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް
  • ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތަފާތު ހަތް ޕެކޭޖެއް އެބަހުރި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:47 3,324

އެސްޓަސްއިން ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިސްތިހާރެއް - އެމްޑީޕީ

ގޭތެރެއަށާއި، އޮފީސްތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ޖުލައި 26 ގައި ފާހަގަ ކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓާސް އިން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެކި ތަކެތި ހިމެނޭ ހަތް ޕެކޭޖެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ  އެސްޓަސް ފިހާރައަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން މާލޭގައި ވެސް ވަނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގަން ފަށައިފައެވެ.

އެސްޓާސްއިން ތައްޔާރު ކުރި ޕެކޭޖްތައް ވިއްކަނީ 249ރ. އަށާއި 299ރ. އަށާއި 399 އަށް، އަދި 499ރ. އާއި 799ރ. ގެ އިތުރުން 1،111ރ. އަށެވެ.

މާލޭގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފް ކޮށްފައިވާއިރު، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ޕްރޮމޯޝަނުން ވިއްކާ ޕެކޭޖްތައް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާ އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އެސްޓާސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް