raajjemv logo
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް
މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ތަހުލީލްތަކުގައި މައްސަލައެއް ފެންނާކަށް ނެތް: ފުލުހުން
 
އިތުރު ތަހުލީލްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ
ސަހުބާން ފަހުމީ
2,350
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:31
މަރުވި ދެމެފިރިން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެތެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރި ތަހުލީލްތަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ދެމަފިރިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރި ތަހުލީލްތަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފެނިފައި ނުވާތީ އިތުރު ތަހުލީލް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުޔަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މ.ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ ތ ވިލުފުށީ 47 އަހަރުގެ ގާސިމް ޝާހިދު އާއި 42 އަހަރުގެ ރަޒީނާ އިބްރާހީމް އެވެ.

މި ދެމެފިރިންގެ މަރާ ގުޅީގެން ރާއްޖޭގައި ކުރި ތަހުލީލްތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް ތަހުލީލްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް