އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  • އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް މެމްނަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ހުރިހައި ބާރެއް އޮންނަނީ ރައީސް އަށް

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,423

އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމުގެ ފަތްކޮޅު މުހައްނަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް ރަޝީދުއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ - ގޫގުލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމަށް، ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ، ގަލޮޅު ގަސްކަރަ، އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް މި ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް"ގެ ރައީސް ކަމަށް، ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢިނާޔަތްކޮށްދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް