އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ފެނަކަ

ފެނަކައިން ޑޮލަރު ގަންނަން ފައިސާ ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދި ވެސް ނުނިމޭ: އޭސީސީ

  • މައްސަލަ އެމްއެމްއޭގެ ފަރާތުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފަ

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,267

އެމްޓި ކޮރަޕްޝަންސް ކޮމިޝަން - ސަން އޮންލައިން

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާތީ އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް އެންޓިކޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)  އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ފެނަކަ އިން ޑޮލަރު ގަންނަން ފައިސާ ދިން މައްސަލަ ކޮމިޝަންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ތަހުގީގު ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލައިގަ ކޮމިޝަނުން ސުވާލު ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފަރާތަކާ ވެސް ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށާއި ވރަށް އަވަހަށް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމާ ރިޕޯޓް އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެނަކަ އަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވަނީ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކެއް، ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަސް އަށް ފެނަކައިން ދޫކުރީ 15.42 ގެ ރޭޓުން ޑޮލަރު ގަތުމަށެވެ. އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފެނަކަ އަށް ޑޮލަރު ދޭން އެއްބަސްވެފައި އޮތީ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ މުއާމަލާތަކީ އޮޅުވާލުމެއްކަން ފަޅާއެރީ 30 ދުވަސް ހަމަވެ، ޑޮލަރު ތިން ޗެކު ވެސް ބައުންސްވި ހިސާބުންނެވެ.

ފެނަކަ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލަ އޭސީސީ އިން ތަހުގިގު ކުރަމުންދާއިރު ސްޓްލެކޯ އަށް ދެލައްކަ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ވެސް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އަށް ދިން މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލަ ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ފައިސާ ދިން މައްސަލަ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ ޕލިހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެމްއެމްއޭ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ އަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި އެމްއެމްއޭ އިން ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް