ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - އެމަރިކާ އެމްބަސީ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން އެއީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް: އެމެރިކާ އެމްބަސީ

  • ޖޯން ވަނީ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,246

ޖޯން ސޭފާޓް - އުރީދޫ

އެހެން ގައުމުތަކުގއަި  އުޅޭ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވުރެ މުހިއްމު އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން  ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިފަހައްޓާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޖޯން ސޭފާޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަރަށް މުހިއްމު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއަކީ ވަކި މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނާ ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީން ޑީޕޯޓް ކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގާ ހުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އުމުރުން 76 އަހަރުގެ ޖޯން ސޭފޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން އައިސް ރާއްޖޭގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަމުންދާ މީހެކެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެ މީހާގެ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓެއް ވެސް އަދި ވިސާއެއް ވެސް ނެތެވެ. އަދި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ވެސް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް