އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކުރި ކުށަކީ ހަރަކާތްތަކެއް ކަވަރުކުރުން: ސީޕީޖޭ

  • ވިސާމާއި ލީވާނަށް އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމް ކުރާނެ
  • ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ
  • ޒަރީރަށް އަންނަ މަހު ހުކުމްކުރާނެ، ފިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް މިމަހުގެ 29 ގައި

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,367

ވިސާމާއި ލީވާން: ހުކުމް ކުރުން އަންގާރަ ދުވަހު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކުރި ކުށަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކެއް ކަވަރުކުރުން ކަމަށާއި ނޫސްވެރިން އެހެން ކުށަކަށް އަރައިނުގަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގައި ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ، ކޮމެޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓްސް(ސީޕީޖޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި، ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ސީޕީޖޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅައި، ޖެއްސުންކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ސީޕީޖޭގެ އޭޝިއާ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރު ސްޓިވަން ބަޓްލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޝަރީއަތް ހުއްޓާލައި، ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި މީޑިއަތަކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހިންގަމުންދާ މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ބަޓްލާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ވިސާމާއި ލީވާންގެ އިތުރުން ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރާއި ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ފިޔާޒުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ހިންގާ ޝަރީއަތްތައް ހުކުމް ކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ރާއްޖެޓީވީން ގެންދަނީ، ނުހައްގު އަދަބެއް ލބުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުންނެވެ.

ސީޕީޖޭގެ އިތުރުން އެމްނެސްޓީ އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޖާނަލިސްޓްސް (އައިއެފްޖޭ) އިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް