އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަޖައްސައިފި

  • މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސި
  • ޝަކުވާތައް ގިނަވާން ފެށުމުން މާލޭގައި އަނެއްކާ ވަޅުލަން ފެށި

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,355

އާސަހަރާ: މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ދަތިތައް ކުރިން ދިމާވި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ސަހަރާގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އާންމުންގެ ޝަކުވާތަކާއި މިނިސްޓްރީން ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވަމުން އެ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންގޮސް މާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މާލޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ވަޅުލުމާއި، ޖަނަޒާގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަންނަ ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން ގެންދާނީ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އިއުލާނުގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާއިން ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމުން މައްޔިތާގެ ޖަނާޒާއަށް ބޭނުންވާ ކަފުނާއި، ކަފަ އާއި، ސަންދޯއް ފަދަ ތަކެތި މައްޔިތާގެ އާއިލާއަށް ހިލޭ ނުވަތަ ހަމައެކަނި މެޓީރިއަލްގެ އަގު ނަގައިގެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ އެ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް އަގެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އައިޖީއެމްއެޗް ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ހަމަޖެއްސި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، މައްޔިތާ އުފުލާފެރީ އޮންނަ ސަރަހައްދަށް އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންގޮސްދޭނީ 60ރ. އެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގައި މައްޔިތާ 608ރ. އަށް ހުޅުލެއަށް ގެންގޮސް ހުޅުލެއިން ވެހިކަލެއްގައި 160ރ. އަށް ހުޅުމާލޭ ސަހަރާއަށް ގެންދާ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެ އުސޫލަށް އާންމުން ވަރަށް ބޮޑު ފާޑިކިޔުމެއް އަމާޒުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސަހަރާއަކީ 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަޅުލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ސަހަރާއެކެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން(އެޗްޑީސީ) އިން ލަފާކުރާގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަ އަހަރަށް އެތަނުގައި މީހުން ވަޅުލެވޭނެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސަހަރާ ހަދާފައިވަނި އެއްފަހަރާ ހަތަރު މީހުން ހިނެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް