ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްއޭ

10ރ. އާއި 100ރ. ނޫޓުގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް ގެނެސްފި

  • އާ ނޫޓުތައް ޗާޕު ކުރީ ސްޓޮކް ހުސްވުމުން
  • ގެނައީ ކިހާ ވަރެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:10 4,158

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ ނޫޓު ސީޒީގެ ނޫޓްތަކެއް - އެމްއެމްއޭ

ސްޓޮކް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 10ރ. އާއި 100ރ. ގެ ނޫޓު އަލުން ޗާޕުކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނީ އެ އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ރަން ދިހަ ފަހެއް ނޫޓު ސީރީޒްގެ ނޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަދި 100ރ. ގެ ނޫޓުގެ އާ ޝިޕްމެންޓެއް ގެނައީ ސްޓޮކް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެވި، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ރައްކާކޮށްފައި ވާކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ ގެނައީ ކިހާ ނޫޓެއް ކަމެއް އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ރަންދިހަ ފަހެއްގެ ނަމުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެށި އާ ނޫޓުތައް ހަދާފައި ވަނީ ޕޮލިމާ ކަރުދާހުގައި އާ ޑިޒައިނަކަށެވެ. ރަން ދިހަ ފަހެއްގެ ނޫޓު ސީރީޒްގައި ހިމެނެނީ 5، 10، 20، 50، 100، 500 އަދި 1،000ރ. ގެ ނޫޓުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް