raajjemv logo
ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކުރުން
ޕާސްޕޯޓު ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:30 ގައި
 
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި އިމިޤްރޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
2,665
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:07
ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާ މީހާ
ގޫގުލް

ޕާސްޕޯޓު ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އޮޕަރޭޝަންގެ ޕާސްޕޯޓު ނެތް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:30 ހާއިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އެ މީހާގެ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓެއްވެސް އަދި ވިސާއެއްވެސް ނެތެވެ. އަދި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށްވެސް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިމިޣްރޭޝަންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް