އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެމެރިކާގެ ޓެކްސް ނެގުން

ޓެކްސް ނެގުން އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ހާލީ ޑޭވިޑްސަންއަށް ޓްރަމަޕްގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

  • ސައިކަލުތައް އެމެރިކާގައި އުފައްދުމުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައި
  • އެހެން ބައްރެއްގަ ޕްރޮޑަކްޝަން ބައެއް އުފައްދަން ނިންމީ މި ފަހަކުން ނެތް ނޫން

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 02:14 2,182

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕް - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ދުވަސްވެފައިވާ މަޝްހޫރު ސައިކަލު އުފައްދާ ކުންފުނި، ހާލީ ޑޭވިޑްސަން އިން ގައުމުން ބޭރުގައި ސައިކަލް އުފައްދަން ފަށައިފިނަމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑެތި އަދަދުން ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފިއެވެ.

ހާލީ ޑޭވިޑްސަންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ގޮތްޕެއް އެހެން ގައުމެއްގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރުމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ހާލީ ޑޭވިޑްސަންގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ ފަސްގަނޑުގައި ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިން އެހެން ގައުމެއްގައި ގޮތްޕެއް ހުޅުވުމަށް އިއުލާން ކުރީ ފިނޑިކަމުން ކަމަށެވެ. ހާލީ ޑޭވިޑްސަންއިން އެހެން ގައުމެއްގައި އެކުންފުނީގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމީ އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ އިގްތިސާދީ ހަނގުރާމާގައި ދެ ފަރާތުން ވެސް ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަކީ ފިނޑި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެ ކުންފުންޏަށް އެމެރިކާ ދިފާއު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ހާލީ ޑޭވިޑްސަންއަށް ޓްރަމްޕް ދީފައިވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ގޮތްޕެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހާލީ ޑޭވިޑްސަންއިން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރއިރު، އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެމެރިކާއިން ބޭރުގައި ސައިކަލް އުފައްދަން ނިންމީ އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕާއި ދެމެދު ޓެކްސްގެ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ސައިކަލްތައް އުފެއްދުމަށްދާ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ސައިކަލްތައް އެމެރިކާގައި އުފައްދަމުންދާއިރު އުފައްދާ ކޮންމެ ސައިކަލަކަށް އިތުރަށް 2،200 ޑޮލަރު އަރައެވެ. 

ހާލީ ޑޭވިޑްސަން އަކީ އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ތިން ޕްރޮޑަކްޝަން ގޮތްޕެއް މިހާރުވެސް ގައުމުން ބޭރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް