ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ދިން
ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކޮށްފި
 
ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން
ކ. މާލެ |
ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން
ގޫގުލް

ތުރުކީގައި މީލާދީ އާ އަހަރުގެ އުުފާފާޅުކުރަމުންދިޔަ ނައިޓްކުލަބަކަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ނޫމާން ކުރުތުމްލުސް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

"އަ ޚަބަރް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުރުތުމްލުސް ވިދާޅުވީ އެހަމަލާ ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެ ކަމަކީ"އިންތިހާއަށް ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާއަހަރުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ރެއިނާ ނައިޓް ކްލަބަށް މީހުން އެއްވެފައިވަނިކޮށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި 39 މީހުން މަރުވިއެވެ.

 

ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން ހަަމަލާދޭން ފަށައި ސްޓަން ގްރެނޭޑެއް އެތަނުގެ ތެރެއަށް އެއްލައި ރައިފަލް ރީލޯޑް ކޮށްލާނެ ވަގުތު ވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި ޒަޚަމްވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި އެ މީހުން މަރާލާފައެވެ.

 

ހަމަލާގައި މަރުވި އަދި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަރަބި އެތައް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އިންޑިއާއާއި ކެނެޑާގެ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved