ޖީން ކާނަން
ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ
 
ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން، ނިޔާވިއިރު އުމުރުން 82 އަހަރު
 
ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
ކ. މާލެ |
ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން
ސީ.އެން.އެން

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ކާނަން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީ ޓުވީޓްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާވީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޖީން އަކީ އެންމެ ފަހުން ޖައްވަށް ފޮނުވި ޖައްވީ އުޅަނދު އެޕޯލޯއިން ދަތުރުކުރި އަދި އެ އުޅަނދުގެ ކޮމާންޑަރެވެ. އެއީ 1972 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އޭރު ވެގެންދިޔައީ ހަނދަށް ދިޔަ 11 ވަނަ މީހާ އަދި އެންމެ ފަހު މީހާ އަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖީން އަކީ ޖެމީ އެކްސްއައި މިޝަންގައި 1966 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ދަތުރުކުރި ދެވަނަ އެމެރިކާ މީހާއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖައްވުގައި 566 ގަޑިއިރާ 15 މިނެޓު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ހަނދުގައި އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 73 ގަޑިއިރު އެވެ.

ޗިކާގޯ އަށް 1934 ވަނަ އުފަންވި ޖީން ވަނީ އެލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިން އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވނީ މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އެރެނޯޓިކަލް އިންޖިނިއަރިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ނާސާ އިން ހޮވި ތިންވަނަ އެސްޓްރޮނޮއިޑްސް ގްރޫޕްގައި 1963 ވަނަ އަހަރު ހިމެނުނު ޖީން އަކީ ނޭވީ ކެޕްޓަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved