raajjemv logo
ޝުމްބާގެ ޝަރީއަތް
ޝުމްބާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތާ 11 މަސް، އަދިވެސް ޖަލުގައި
 
ޝުމްބާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކޮށްފައިވާ ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑު އެހުމެއް އެންމެފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި
 
ޝުމްބާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ލަންކާ އިން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
2,583
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:01
އަހުމަދު އަޝްރަފު ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއެކު
ޓްވިޓަރ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަހްމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ ގޮންގު)ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތާ 11 މަސް ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ޝުމްބާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ލަންކާ އިންނެވެ. އޭގެފަހުން އޭނާ ހުންނީ ޖަލު ބަންދުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޝުމްބާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި، ޝުމްބާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ބިރު ދެއްކުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑު އެހުމެއް އެންމެފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރިނަމަވެސް، އެ އަޑުއެހުން ފަހުން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.

ޝުމްބާގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ދައުވާކުރަނީ، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ޒާހިދު ޒަމީރަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ފޯނުންނާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގަ އެވެ.

ކުށެއް ސާބިތު ނުވެ، ޝުމްބާ ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނާތީވެ ގިނަ ބަޔަކު އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމަށް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާއާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރަމުން ދާތީވެ އެ މައްސަލަ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަނީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ގެނެސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އަހުމަދު އަޝްރަފު އިންސާނީ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެނާ މިނިވަންކުރުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން ގޮވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް